top of page

YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT ROWAN GROUP OY, ROWAN HOME
 

1. SOVELTAMISALA JA ERITYISEHDOT

Näitä ehtoja sovelletaan majoitusvarauksiin Rowan Homes kohteissa, ellei erityistä sopimusta ole laadittu eikä varattavan hintatuotteen ehdoissa muuta mainita.

2. VARAUS JA VAHVISTUS

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessä täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). Varauksen yhteydessä on ilmoitettava majoittuvien henkilöiden nimet, yhteystiedot, saapumis- ja lähtöajankohta, sekä mahdollisesti muuta varaukseen liittyvää tietoa. Majoituskohteessa saa majoittua ainoastaan varattu määrä henkilöitä.

Varaus sitoo molempia osapuolia, kun se on vahvistettu suullisesti, kirjallisesti tai esimerkiksi sähköpostitse ja kun siitä on saatu varausnumero.

3. SAAPUMINEN JA LÄHTEMINEN

Huoneisto on käytettävissä tulopäivänä aikaisintaan klo 16 ellei muita aikoja ole ilmoitettu. Huone on luovutettava lähtöpäivänä klo 12 mennessä ellei muusta ole sovittu.

4. VARAUKSEN PERUUTUS JA SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN

Yksittäiset varaukset alle (3 vrk) voidaan peruuttaa veloituksetta viimeistään 14 vrk ennen majoituksen alkamista.

Yli 3 vrk kestävät varaukset peruutus veloituksetta on tehtävä 30 vrk ennen majoituksen alkamista.

Varauksen peruutukseen on oikeus varausehdoista poiketen kustannuksitta, ja mahdolliset etukäteen suoritetut maksut voi saada takaisin, jos peruutuksen syynä on oma tai läheisen vakava sairastuminen, vakava onnettomuus, kuolema tai muu odottamaton ja vakava tapahtuma. Rowan

Groupilla on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä varauksen käsittelystä aiheutuvat kulut.

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti : sanna.ronnkvist@picante.fi

5. LÄHTÖ ENNEN SOVITTUA AJANKOHTAA

Sovittua aikaisemmasta lähdöstä on ilmoitettava viimeistään klo 12 lähtöä edeltävänä päivänä.

Käyttämättä jääneeltä ajalta voidaan veloittaa varauksen sovittu hinta.

Lähtö ennen sovittua ajankohtaa voi myös aiheuttaa muutoksen majoituksen hintaan.

6. MAKSUT

Maksu suoritetaan varauksen yhteydessä verkkomaksuna tai luottokorttimaksuna.

Sopimusasiakkaat laskutus.

7. ASIAKKAANA KÄYTTÄYTYMINEN MAJOITUSLIIKKEESSÄ

Majoituspaikassa noudatetaan hyviä tapoja ja järjestyssääntöjä. Jos näitä sääntöjä rikotaan, voi siitä seurata välitön poistaminen. Majoitus ja tilattujen lisäpalveluiden hinta on kuitenkin maksettava eikä jo suoritetun maksun palauttamista voi vaatia.

Asiakas pitää huolen oleskelun aikaisesta perussiivosta. Hintaan kuuluu loppusiivous ja yli 7vrk kestävissä varauksissa voidaan sopia erikseen petivaatteiden vaihdosta. 

8. ASIAKKAAN VASTUU VAHINGOSTA

Asiakas vastaa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista (kuten tupakoinnista huoneessa), jonka hänen tai hänen vieraansa tai lemmikkieläimensä aiheuttavat huoneelle tai huoneiston muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille.

Vastuu vahingosta määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.

10. PALVELUN KESKEYTTÄMINEN

Varaaminen voidaan estää tai varaukset voidaan jättää ottamatta vastaan asiakasryhmän tai tietyn asiakkaan osalta, mikäli asiakas ei noudata varausehtoja.

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voidaan varaus peruuttaa. Asiakkaalla on

tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan

keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta. Mikäli asiakas ei

hoida maksuja ajallaan, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

11. OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSEEN

Virheellinen hintatieto: Virheellinen hintatieto ei sido myyjää, jos virhe on sillä tavoin selvä, että

kuluttajankin olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhetiedon. Tällainen tilanne on esimerkiksi

silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa

voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

bottom of page